7-weekse Je BinnensteBuiten

Je BinnensteBuiten. In 7 weken op zoek naar verdieping. In 7 weken tijd ga je in verschillende sessies aan de slag met jouw persoonlijke doelen. Via sessie met dieren, lichaamswerk en fysieke uitdagingen in de boks-sessie ga je bij Het Binnenstebuiten op zoek naar verdieping.

Wat is het?

Al het aanbod van Het BinnensteBuiten gecombineerd in één succesformule.
Je gaat aan de slag met persoonlijke doelen die je opstelt in de kennismaking en eventueel bijstelt in de sessie paardencoaching. Je start met een nulmeting en neemt jouw persoonlijke doelen mee als rode lijn door deze module.

De kracht van deze formule is dat je met alle beschikbare non-verbale hulpverlening aan jouw doelen werkt. Je oefent dus direct met ander gedrag en voelt de impact op verschillende manieren.

Afwisseling mentale en fysieke inspanning en ontspanning

Er is een opbouw van sessies waarbij zowel mentale als fysieke inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen direct impact voelt van het doen en ervaren, maar ook de opgedane competenties kan integreren.
Afhankelijk van de ontwikkelwensen kan er ook een vervolgtraject of nazorg plaatsvinden met aanbod naar keuze.

De opbouw

In 7 weken

De opbouw van de 7-weekse:

 1. Kennismaking en nulmeting
 2. Sessie paardencoaching
 3. Boksen als metafoor
 4. Lichaamswerk: Rots & Water, yoga- en meditatietherapie
 5. Sessie met honden
 6. Geitenyoga
 7. Afsluitende vuurceremonie

Inhoud programma

Week 1: kennismaking & nulmeting

In deze kennismaking ontmoet je de prachtige plek, de groep en alle betrokken therapeuten en coaches. We zullen starten met verbinden en kennismaken met elkaar om een beeld te hebben van het traject, de mensen en de plek. We geven wat ruimte om je vragen te bespreken, na te denken en elkaar te bevragen op de doelen die jij jezelf wilt stellen voor dit traject. We zullen je vragen om een lijstje in te vullen met een paar schaalvragen (nulmeting) die enerzijds ons helpt te meten wat de effecten zijn van wat wij doen, en die jouw proces ondersteunen en je helpen om zoveel mogelijk uit het traject te halen.

Inhoud
 • Alle betrokken therapeuten aanwezig
 • Waar sta je nu? Het invullen van het positieve gezondheid spinnenweb
 • Bedenken en bespreken van doelen

Week 2: Sessie paardencoaching

In deze sessie wordt er uitleg gegeven over kuddegedrag en paardentaal en maken we de verbinding hoe we dit binnen de coaching in kunnen zetten. Je krijgt een eigen, persoonlijke korte sessie bij het paard. Paarden gaan op zoek naar spanningen en blokkades en proberen, samen met jou naar oplossingen te zoeken, ze geven signalen af die de coach vertaalt. Hierdoor krijg je inzichten en kan je experimenteren met nieuw of ander gedrag, waarbij je direct feedback krijgt door de reactie van het paard. de gehele sessie is naast het paard en je hoeft geen ervaring te hebben met paarden om deel te nemen. Het kan zijn dat je je doelen na de sessie paardencoaching bij wilt stellen.

Inhoud sessie
 • Uitleg kudde en paardentaal
 • Sessies persoonlijk
 • Bijstellen doelen n.a.v. de sessie met het paard

Week 3: Boksen als metafoor

Behaal je doel! En nu echt.
Hoop jij ook altijd dat de weg naar jouw doel een rechte lijn is?! Niets is minder waar. Alles gaat met vallen en opstaan. Regelmatig zal je vertraging ondervinden of misschien wel van jouw vooraf bedachte pad worden gestoten… Ontdek hoe je met tegenslagen omgaat en krijg handvatten om je doel- en resultaatgerichtheid (en doorzettingsvermogen!) aan te spreken en te verbeteren.

Doel van deze sessie:
Een stevig fundament zorgt voor stabiliteit, rust en betere samenwerking en communicatie. En dat kan weer zorgen voor een vermindering van stress, irritaties en frustraties. Ook leer je sneller en makkelijker hulp te vragen, en neem je de regie over je eigen keuzes en leven, waardoor jouw prestaties en inzetbaarheid worden vergroot.

Omschrijving van de sessie:
Ervaar en ontwikkel je vaardigheden en gedrag door een combinatie van beweging, motivatie, personalisatie en training/ coaching. De oefeningen zijn gebaseerd op hedendaagse situaties ten aanzien van bijvoorbeeld beïnvloeding, besluitvaardigheid, reactievermogen, concentratie, doelgerichtheid en emotieregulatie en worden de executieve functies aangesproken. Om de executieve functies – de hogere denkprocessen die zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag – te stimuleren, gebruiken we tijdens de workshop fysieke oefeningen, waaronder boksen. Boksen is de op één na meest effectieve sport als het gaat om het optimaliseren van de hersenactiviteit, en dan voornamelijk het limbisch systeem. Bewegen activeert het limbisch systeem, het vermogen tot zelfreflectie en het controleren van impulsen.

Inhoud sessie
 • Keuzes en doelen kracht bij zetten
 • Meerwaarde van keuzes en doelen doorleven
 • Op een andere manier bewust communiceren
 • Activeren van het vermogen tot zelfreflectie en controleren impulsen

Week 4: Lichaamswerk: Rots & Water, yoga- en meditatietherapie

Aan het begin van de sessie zal er stilgestaan worden bij de werking van het zenuwstelsel en met name de nervus vagus. Naar aanleiding van deze kennis gaan we op onderzoek welke dynamieken je in jezelf tegenkomt. Hoe je kan merken dat je in het ‘vechten / vluchten’ raakt. Wanneer je even weg dwaalt of wanneer je in je veilige ontspannen modus bent. Het zelfhelend vermogen van het lichaam is optimaal wanneer je in de veilige rustige modus bent. Deze ervaringen gaan we beleven door fysieke oefeningen uit o.a. Rots &Water te gebruiken. Hoe voelt het om in het centrum van je lichaam (Hara) aanwezig te zijn. Na de sessie ervaar je meer inzicht in je eigen dynamieken. Je hebt kennis vernomen van het zenuwstelsel en heb je tools om jezelf te reguleren in situaties van spanning (onveiligheid).

Inhoud sessie
 • Bewustzijn creëren op de signalen die je lichaam je geeft
 • Tools ontwikkelen om in activering of rust te komen
 • Ervaren hoe je je lichaam als krachtcentrum in kan zetten

Week 5: Sessie met honden

Tijdens deze sessie laten we je ervaren hoe een hond kan bijdragen om je ‘IK’ te versterken. Je leert om regie te nemen en te blijven staan ten opzichte van de ander. Zodat je meer grip op je leven kan hebben en in de maatschappij. Je gaat aan de slag met een van de psychosociaal hulphonden van Herstel op Poten om zo te leren over jezelf, over honden en de interactie met je omgeving.

Het is aan te raden om makkelijke schoenen aan te doen, een broek met broekzakken en kleding die vuil mag worden.

Inhoud sessie
 • Uitleg honden
 • Eigen regie neerzetten
 • Leiderschap nemen
 • Bewust worden van jezelf

Week 6: Geitenyoga

Als voortborduring op sessie 4 is deze geitenyoga. De geiten helpen met aanwezig blijven in het moment en nodigen je uit om in verbinding met de omgeving te blijven. In deze staat is het zelfhelend vermogen van je lichaam het grootst. In de geiten yoga worden thema’s als speelsheid, ontspanning en verbonden zijn met je eigen binnenwereld en met de buitenwereld tegelijkertijd behandeld.

Inhoud sessie
 • Spelen en plezier

Week 7: Afsluitende vuurceremonie

In deze bijeenkomst staan we stil bij de ontdekkingen die je hebt gedaan. Jij, je groepsgenoten en je therapeuten delen ervaringen van wat ze bij je hebben gezien. Tijdens een vuurceremonie worden nieuwe inzichten bekrachtigd en kunnen oude dingen die je los wil laten verbrand worden.

Inhoud sessie
 • Ervaringen van het programma integreren en extra kracht bijzetten

Praktische informatie

 • 7 sessies in totaal voor de duur van 7 weken, 2 uur per sessie. Met uitzondering van de kennismaking; deze duurt 1 uur. Voor het meten van de effecten van deze methode maken wij gebruik van lijsten. De lijsten kunnen ook voor jezelf een mooie toetsing zijn in hoeverre jij ervaart dat er vraagstukken in jouw leven zich hebben ontwikkeld. De vraag is of je de lijsten voor, na en 6 maanden na het traject wil invullen. Ze mogen anoniem worden ingevuld.
 • Er zijn minimaal en maximaal 4 personen in de groep
 • De prijs is €895,- in totaal.
 • De sessies vinden zowel binnen als buiten plaats; neem kleding mee die vies mag worden en (regen)laarzen voor de sessie paardencoaching en geitenyoga.
 • Voor Boksen als metafoor, Geitenyoga en Lichaamsgericht werk is makkelijk zittende kleding aan te raden.
 • Startdatum: wordt binnenkort bekendgemaakt. Neem bij vragen of interesse vooral contact met ons op!